Wijzigingen in 2022 die gevolgen kunnen hebben

Lees hieronder de wijzigingen op het gebied van wonen, inkomen, belasting en zorg.
Lees wat er voor je verandert. Maak zo nodig een afspraak met je financieel adviseur.

Bedrijfsmens Hand verandering houten kubusblok met percentage aan OMHOOG en Het pictogram van het pijl-symbool van de pijl.H.C. Rente, aandelen, financieel, rangschikken, hypotheekrente en Cut loss concept, hypotheek, hypotheekrenteaftrek

AOW-leeftijd verder omhoog
Twee keer per jaar worden de bedragen voor je AOW aangepast. De AOW-leeftijd wordt 66 jaar en 7 maanden. In 2021 was dat nog 66 jaar en 4 maanden.

Hoogste inkomens, minder hypotheekrenteaftrek
Trek je hypotheekrente af en is je jaarinkomen boven de € 69.398,= ? Dan kun je in 2022 de rente en andere aftrekbare kosten in verband met de eigen woning nog tegen maximaal 40 % aftrekken. In 2021 was dit nog 43 %. De Belastingdienst berekent automatisch de juiste hypotheekrenteaftrek.

Isolatiesubsidie blijft nog
De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) blijft in 2022. Voor 2022 is er € 130.000.000,= beschikbaar. Als huiseigenaar kun je een bijdrage krijgen als je twee of meer isolatiemaatregelen hebt laten uitvoeren, of een warmtepomp, of een zonneboiler hebt laten installeren. Zie voor informatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Minder belastingheffing op stroom en meer op gas
De energiebelasting gaat omlaag in 2022. Afhankelijk van je verbruik betaal je gemiddeld € 400 minder belasting dan in 2021. Je krijgt meer energiebelasting terug: € 825 in plaats van € 560. Dus een belastingvoordeel van € 265 voor iedereen. Dat is ongeacht je gebruik. Attentie: dit betreft slechts de energiebelasting. Je betaalt voor het overige de marktprijs voor je energie. Je energierekening kan hierdoor wel serieus hoger worden. De belastingmaatregelen compenseren de hogere kosten maar gedeeltelijk. Het blijft goed om te besparen op je energieverbruik.

Vrijstelling spaargeld omhoog
In 2022 mag je € 50.650 spaargeld hebben zonder hier belasting over te betalen. Voor een echtpaar is dat het dubbele bedrag, in totaal € 101.300 euro. In 2021 was de vrijstelling nog € 50.000 en voor een echtpaar € 100.000

Belasting op vermogen in 2022 iets omlaag
Hier zijn kleinere wijzigingen doorgevoerd met kleine effecten op het veronderstelde rendement.

Kostengrens Nationale Hypotheekgarantie (NHG) omhoog
De kostengrens van de NHG gaat per 1 januari 2022 naar € 355.000,=. Als je energiebesparende maatregelen toepast, kan dit te lenen bedrag maximaal met 6% verhoogd worden tot € 376.300,= De vaste borgtochtprovisie (éénmalige NHG kosten) is verlaagd van 0,7 naar 0,6% per 01-01-2022.

Inkomensgrenzen sociale huurwoning
Vanaf 1 januari 2022 kun je met een hoger inkomen voldoen aan de eisen voor een sociale huurwoning als je, samen met je partner of gezin, een huis zoekt. Als je jaarinkomen onder de € 44.196,= blijft, mag je een sociale huurwoning huren.
In 2021 was het bedrag nog € 40.024,= Als je geen partner hebt blijft de inkomensgrens € 40.024,= In 2022 moeten woningcorporaties ten minste 85 procent van hun sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens uit de laagste inkomensgroep. Dat was in 2020 nog 80 procent. Hierdoor komen er voor de lagere inkomens meer sociale huurwoningen dan voor mensen met hogere inkomens.

Huurverhoging mag vanaf juli weer
Je kunt in 2022 geen huurverlaging aanvragen. De huren blijven niet langer bevroren. Vanaf 1 juli 2022 mag de huur worden verhoogd. Er geldt wel een nieuw systeem. Heb je een zelfstandige huurwoning met een maandhuur minder dan € 300,=? Dan mag de huurprijs vanaf 1 juli 2022 maximaal € 25,= per maand hoger worden. Het maakt daarbij niet uit wat je inkomen is. Betaal je een hogere huur? Dan is de maximale huurstijging afhankelijk van je inkomen.

Huurtoeslagregels versoepeld
Je krijgt huurtoeslag als je huur niet te hoog is en je inkomen en vermogen niet te hoog zijn. Maar wat als je huur, inkomen of vermogen verandert?
Dan gelden deze regels:
* Stijgt je huur tot boven de grens van de huurtoeslag, dan verlies je de huurtoeslag.
* Als je inkomen of vermogen stijgt tot boven de grens voor de huurtoeslag, verlies je in principe het recht op huurtoeslag. Maar als je inkomen of vermogen weer daalt, kunt je de huurtoeslag opnieuw aanvragen.
* Stijgt je inkomen of vermogen tot boven de grens voor de huurtoeslag èn stijgt je huur tot boven de huurtoeslaggrens, dan verlies je de huurtoeslag. Vanaf 2022 kunt je dit recht terugkrijgen als je inkomen en vermogen dalen tot onder de grens voor de huurtoeslag. In 2021 nog onmogelijk.

Vaste eigen bijdrage WMO blijft gelijk
De eigen bijdrage Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) blijft ongewijzigd € 19,= per maand per huishouden. Woon je samen met een partner en ontvangen jullie geen AOW? Dan geen eigen bijdrage.

Zorgverzekering duurder
De maandpremie voor het basispakket wordt ongeveer €4,= per maand duurder. Gemiddeld komt hiermee de zorgverzekeringspremie per maand op ongeveer € 128,= Via je loon, pensioen of rechtstreeks betaal je daarnaast een inkomensafhankelijke bijdrage. Deze bijdrage gaat voor ons allemaal iets omlaag. Voor werkenden en uitkeringsgerechtigden betaal je 6,7% (Was 7%). Gepensioneerden en ondernemers betalen 5,45% (Was 5,75%).

Zorgtoeslag lage inkomens omhoog
De lagere inkomens krijgen tussen de € 1,= en € 5,= per maand meer aan zorgtoeslag. Alleenstaanden krijgen maximaal € 36,= per jaar meer en kunnen nu maximaal € 1.323,= zorgtoeslag per jaar ontvangen. Voor (fiscaal) partners/gehuwden is de maximale zorgtoeslag gestegen met € 40,= tot een jaarbedrag van maximaal € 2.527,=

Wat betekent dat voor je eigen financiële situatie?
Mogelijk kun je later met AOW dan je dacht? Heeft dat gevolgen voor je pensioenopbouw/lijfrente? Kun je door de aanpassing NHG financieel beter af zijn? Heb je vragen over de verminderde hypotheekrenteaftrek? Wil je de eigen woning duurzamer maken door isolatie? Weten wat dan je maandelijkse hypotheeklast kan worden? Heb je ook vragen over je financiën? Je hypotheek, lijfrente of je verzekeringen?

Wil je een afspraak voor degelijk financieel advies?
Bel voor 038 – 45 34 690 of vraag om je afspraak via WhatsApp: 06 – 13 61 75 58
(Het eerste uur met je financieel adviseur is geheel vrijblijvend & zonder kosten)

Met vriendelijke groet,
 

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Contact

Zwolle 038 - 4534690
Hasselt 038 - 4771454
Amsterdam 06 - 41624797
Nieuwleusen 0529 - 481567

06-13617558
info@slomp-degraaf.nl
Schade melden