Kuddedier? Of inzicht in verzuim vanaf januari!

Voor de meeste ondernemers in het MKB wordt het verzuimrisico (lees: verzuimverzekering) aan het eind van het jaar beoordeeld. Met het idee: “kan dat niet wat minder?”. En ja, in 90% van de gevallen kan het zeker minder.

Kuddegedrag! Elk jaar vanaf oktober met het hoogtepunt in december willen werkgevers graag hun huidige verzuimverzekering onder de aandacht brengen, snel wat gegevens aanleveren en huppakee een prijsindicatie. Dit gebeurt al jaar en dag en toch verbaas ik me er steeds nog over dat in de kortste  en drukste maand van het jaar (december) ondernemers dit blijven doen. Waarom niet het hele jaar gebruik maken van deze mogelijkheid. Begin in januari! Ik leg dat zo verder uit. Het is een gegeven dat de verzuimverzekering vaak de duurste verzekering is voor MKB Nederland. Daarnaast voelt het hoge premiebedrag ook nog eens onrechtvaardig als je geen beroep hebt gedaan op de polis, omdat er geen verzuim is geweest; of in het geval de ziekte periode valt in het eigen risico. Dat is het gegeven van een onzekere gebeurtenis. Toch kun je er als ondernemer er iets aan doen. Wat kun je doen Naar mijn mening zijn er een 4-tal factoren die het systeem overeind houden, waardoor je als ondernemer elk jaar teveel betaalt voor jouw verzuimrisico:

 • Prioriteit (verzekeringen zijn noodzakelijk kwaad)… ofwel, geen tijd voor
 • Verzekeraar & tussenpersoon
 • Onwetendheid
 • Financieel bewust zijn
 
 • Prioriteit= verzekeringen zijn noodzakelijk kwaad
Verzekeringen worden vaak gezien als kansberekening op ziekte of – wat scherper uitgedrukt – als een kansspel, met als inzet de onzekere kans dat de verzekering tot uitkering komt, want je weet niet wanneer iemand ziek wordt en voor hoe lang. Dit voelt vaak als onrechtvaardig. De ondernemer ziet het als noodzakelijk kwaad en heeft vaak het idee dat de verzekeraar door de kleine lettertjes niet uitkeert. Daardoor is er geen prioriteit en komt het op 6e of 7e plaats. 2.

 • Verzekeraars & Assurantie Tussenpersoon 

Verzekeraars en assurantie tussenpersonen zijn ook een belangrijke factor in het hele systeem, want immers zij dragen het risico, adviseren ze en communiceren erover. Ten eerste zorgen de meeste verzekeraars dat de expiratiedatum van de verzekering op 1 januari wordt gezet ook al is de betreffende de verzekering per 1 mei 2017 ingegaan. Ten tweede wordt vaak afgesproken dat een verzuim verzekering bij het eerste contract voor 3 jaar loopt. Ten derde is er door verzekeraars onderling afgesproken door middel van een gedragscode dat een stilzwijgende verlening niet meer 3 jaar mag verlengen, maar gebeurt dit in de praktijk nog wel. Omdat zowel verzekeraars en blijkbaar tussenpersoon er belang bij hebben dat werkgevers voor een langere periode bij dezelfde verzekeraar blijven daardoor houden we dit systeem in de hand.

 • Onwetendheid

Maar bent u daarbij gebaat?  Nee, u bent er niet bij gebaat en wanneer er verzuim is geweest of technisch resultaat (= uitkering vs. Premie) is bij een bepaalde verzekeraar onvoldoende, dan worden premies verhoogd. Heeft u een drie jarig contract dan loopt uw polis volgens expiratiedatum nog een paar jaar door. Toch heeft u maar 30 dagen te tijd gehad om te reageren na bekend was geworden dat de premie meer dan 25% is verhoogd. Kunt u er iets aan doen? U kunt u er zeker iets aan doen, maar dan zal u wel zelf in actie moeten komen.

 • Vraag een second opinion aan
 • Bij verlengingen nergens voor tekenen
 • Bij nieuwe contracten vragen naar de mogelijkheid van contractduur van 1 jaar
 • Informeer of vraag ook naar de exit bepalingen in het contract

En hoe zit dan met de lopende contracten: er is in 2011 gedragscode afgesproken flexibel om te gaan met opzeggingen rond langdurige contract. In 2015 is deze geëvalueerd en een klein beetje aangepast, maar wordt deze door verzekeraars volledig gevolgd? Nee, ga daar maar niet van uit. Kun je dus toch wel af van je dure langlopende verzuimpolis? Dat is verschillend per verzekeraar.

 • Financieel inzicht

Wat kost een werknemer binnen jouw bedrijf per dag als hij ziek is? Gemiddeld wordt er gezegd € 250,00 per dag, afhankelijk van uw sector, werkgeverslasten, het werknemersbestand en of er vervanging moet worden geregeld. Wat kun je dan doen aan deze kosten: zijn er wel of geen wachtdagen afgesproken binnen de arbeidsovereenkomst of cao, leg je het vast als iemand zich ff een dagje ziekmeldt? En zo kun je natuurlijk een hele opsomming maken om inzicht te creëren in de afgelopen jaren. Vind je het normaal en accepteer je een verhoging van je huidige verzekeraar omdat je verzuim hebt gehad? Staat de verhoging in verhouding met de incidentele last die je hebt veroorzaakt? Uit ervaring weet ik dat dit inzicht er vaak niet is. Offertes worden klakkeloos gebaseerd op verzuim rapportages of andere cijfers die uit een bepaald systeem komen. Op zich lijkt dit logisch en een objectieve manier om tot een verzuim premie te komen. Maar verzekeren gaat over het prijzen van risico´s en daarvoor is inzicht nodig in het werkelijke risico. Het gaat om mensen. Mensen die ziek waren, ziek zijn, of ziek kunnen worden. Verzuimcijfers dienen gecorrigeerd te worden voor bijvoorbeeld mensen met een no risk status, zieke medewerkers die al uit dienst zijn, deelherstel, etc., etc.. Als adviseur moet dit altijd het uitgangspunt zijn achter de totstandkoming van de premie en het gesprek met de verzekeraar. En dit hoeft echt niet ten koste te gaan van de privacy van het personeel. Uit de praktijk In mijn beleving zou geen enkele werkgever dit moeten accepteren want het gevolg van dit systeem is dat de premie van de verzuimverzekering onverminderd hoog blijft, de afgelopen jaren hebben wij bij werkgevers een resultaat geboekt waar de totale premielasten op jaarlijkse basis is bespaard die elders waren verzekerd. Dit betreft werkgevers in verschillende sectoren.  Echt niet in alle gevallen, maar wel in de meeste situaties hebben wij serieuze besparing  gerealiseerd van > 30% per werkgever. Wat is het geheim: Er is geen geheim, wij profiteren van een systeem dat door mensen (kuddegedrag) in de hand wordt gehouden omdat ze er beter van worden, van goeder trouw zijn en door onwetendheid. Ik zal willen voorstellen doe het eens anders: door tijd te nemen en niet in de drukste maand (december) gaan controleren, bij huidige verzuim (uitloop) juist gaan vergelijken, geen verhogingen zomaar accepteren, geen langdurige verzekeringscontracten maar maximaal 1 jaar (laat verzekeraars zich maar bewijzen) af te sluiten. Door 3 jarig contracten niet meer te accepteren en/of te informeren welke exit bepalingen er zijn. De polis is conform de gedragscode gewoon te beëindigen en u huidige polis laten controleren door een andere partij. Die wel weet waar hij over praat. TOP 5 redenen van structurele besparing die wij realiseren

 • Huidige tussenpersoon zegt dat polis niet maandelijks kan worden beëindigd;
 • Verzekeraar hanteert nog 3 jarige contract stilzwijgend
 • Onwetendheid bij werkgevers of loyaliteit (nog steeds loyaal bij verschil van 30%)
 • De juiste vragen te stellen en gegevens uit te vragen
 • Allergie voor langdurige contracten

Conclusie 

Ik ben van mening dat werkgevers geen idee hebben wat ze in totaliteit aan kosten maken voor hun verzuimrisico. De verzuimverzekering is maar een klein onderdeel van het geheel, het verzacht op het de moment de pijn iets maar het levert geen structurele oplossing voor het bedrijf. Creëer inzicht in de kosten van verzuim, wat zijn je verplichtingen met betrekking tot loondoorbetaling in een bepaalde sector, van de lasten die een werkgever op het moment van uitval door ziekte – naast het loon – ook nog moet doorbetalen. Breng dat in kaart, stel jezelf de vraag: wat is de financiële impact voor mij en mij organisatie als iemand langdurig uitvalt? Wat kan ik of wil ik wel zelf dragen. Controleer je polis van de afgelopen jaren en check niet alleen de premie, maar ook het eigen risico, wel of geen werkgeverslasten en de loondekking 1e en 2e jaar. Het is niet een kwestie van goed of fout maar wees bewust van wat je betaalt. Hoe kom je daar achter? Door verschillende opties naast elkaar neer te zetten. Voor ons is dit dagelijkse kost, voor u als ondernemer wellicht 1 keer per jaar of (3) jaar.

Maurice Zieleman Adviseur verzuim en sociale zekerheid

17-01-2018

Nieuwstraat 8
8061 GR Hasselt

 038 - 4771454
 06-23748973 (WhatsApp)

Willemskade 16
8011 AD Zwolle

 038 - 453 4690
 06-23748973 (WhatsApp)

Bekijk de openingstijden hier

Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als AddThis, YouTube of Facebook kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.
Meer informatie

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video’s van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top